Monday, 16 April 2012

Sumbangan Tamadun Islam Kepada Peradaban Dunia

Perkembangan Tamadun Islam Arab Jahiliah
Ø  Penduduk Arab sebelum Islam menganut pelbagai agama
Ø  Kristian
Ø  Yahudi
Ø  Hanif
Ø  Berhala
Ø  Api
Ø  Matahari


Perkembangan Tamadun Islam 
Jahiliah dari segi etimologinya bererti bodoh.
·         Jahiliah secara terminologinya ialah kejahilan
dalam bidang akhlak dan keagamaan.
·         Jahiliah tidak merujuk kepada kejahilan dalam
bidang-bidang seperti pemiagaan, binaan,
kesusasteraan pertanian dan sastera.
·         Tamadun Islam bermula tahun 610M iaitu
wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w

Ø  Tamadun Islam boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat:

·         Zaman Rasulullah s.a.w. (610M-632M)  Khulafa al-Rashidin (632M - 660M)
·         Zaman Bani Umaiyah (660M - 750M)
·         Zaman Bani Abbasiyah (750M - 1261M)
·         Zaman Bani Mughuliyah (Monggols)
·         Zaman Bani Uthmaniah (1261M - 1924M)
·         Zaman Rasulullah S.A.W
·         Zaman Rasulullah S.A.W. dan al-Khulafa' al-Rashidin (r.a.) merupakan zaman model tamadun Islam
·         Di Madinah, usaha-usaha dakwah Rasulullah secara kasarnya tertumpu kepada
·         Membina dan menyusun masyarakat serta Negara Islam.
·         Memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam.

Zaman Rasulullah S.A.W
·         Beberapa perjanjian telah diadakan
·         Perjanjian Aqabah I (antara isinya orang Madinah berikrar tidak akan mensyirikkan Allah s.w.t, mencuri, berzina, membunuh anak dan menolak perbuatan baik).
·         Perjanjian Aqabah II (mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar)
·      Pembentukan Piagam Madinah (Sahifat al-Madinah) yang mengandungi 47 fasal yang menekankan konsep taqwa dan kesatuan


Zaman al-Khulafa' al-Rashidin
Ø  Khalifah Abu Bakr al-Siddiq – 632 Masehi
Ø  Khalifah 'Umar ibn al-Khattab – 634 Masehi
Ø  Khalifah 'Uthman ibn al-'Affan – 444 Masehi
Ø  Khalifah 'Ali ibn Abi Talib – 655 Maseh

·      Meletakkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai rujukan dan asas dalam menjalankan pemerintahan.
·         Abu Bakr al-Siddiq telah Berjaya mewujudkan keamanan dengan menumpaskan golongan murtad dan yang enggan membayar zakat
·         'Umar ibn al-Khattab (r.a.) menguasai Romawi di timur Farsi di Iraq
·         'Uthman ibn 'Allan (r.a.) meluaskan Islam ke Afrika dan Turkistan di Timur.
·         'Uthman ibn 'Affan membukukan al-Qur'an menjadi sebuah mashaf yang lengkap.
·         'Ali ibn Abi Talib (k.w.) bermulanya perkembangan ilmu sains dan matematik

Zaman Bani Umaiyyah
·       Khalifah Bani Umayyah meletakkan al-Qur'an, al-Sunnah dan al- Ijma' sebagai sumber perundangan Negara
·         Bentuk organisasai negara seperti politik, pentadbiran dan kewangan dikekalkan seperti pada zaman Nabi dan Sahabat
·         Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah adalah di Damsyik (Syam)
·         Kegiatan ilmu pengetahuan sangat digalakkan
·         Ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadis dikembangkan
·         Ilmu-ilmu sains seperti perubatan dikembangkan
·       Kerajaan Bani Umayyah di Sepanyol yang dipimpin oleh 'Abdul al-Rahman al- Dakhil mendirikan kerajaan Islam di Andalusia berpusat di Cordova.

Zaman Bani Abbasiyah
·         Kerajaan Bani Abbassiyah berpusat di Baghdad.
·         Kegemilangan dalam kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan politik
·         Perkahwinan campur telah melahirkan cantuman kebudayaan Farsi, India, Arab,dan Greek
·         Dari sudut keilmuan didirikan Bayt al-Hikmah dan gerakan terjemahan
·         Masjid dijadikan sebagai pusat segala kegiatan ilmu.
·         Dalam bidang ekonomi peranan Bayt al-Mal, pertanian dan perdagangan berkembang pesat.
·         Dari segi politik kelahiran berbagai fahaman politik

Zaman Moghul
·         Perkembangan dan kemajuan tetap berlaku
·         Prestasi semakin menurun akibat daripada penjajahan
·         Kerajaan Islam Moghul telah diserang dan dimusnahkan
·         Banyak khazanah Islam musnah dan dipindahkan ke dunia Barat.Kerajaan Moghul berpusat di India

Kerajaan Uthmaniah
·         Kerajaan Uthmaniah bertapak kuat di Istanbul.
·      Tamadun Islam yang Membawa kepada Renaissans di Eropah Perkataan renaissans bermaksud kelahiran
·         Pengaruh pemikiran Islam ke atas Barat bermula dari abad ke-11 sehingga abad ke-13 dan ke-14 Masehi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Barat
·     Khalifah Bani Abbasiyah, al-Ma'mun, menubuhkan Bayt al-Hikmah 830M sebagai perpustakaan, pusat percetakan dan penerjemahan.
·         Tahun 600 hingga 1000 Masehi merupakan zaman kegelapan Barat.
·         Kegelapan Barat disebabkan masalah kemunduran
Ø  Ekonomi
Ø  Keilmuan
Ø   Kerohanian
Ø  Politik yang tidak stabil
Ø  Pemisahan antara ilmu dengan agama
 Pendedahan Islam kepada dunia Barat adalah melalui:
ü  Layanan pemerintah terhadap rakyat secara adil
ü   Keadaan masyarakat Islam
ü  Agama dan ilmu yang tidak terpisah.
ü  Kewujudan institusi pengajian tinggi di Sicily
ü  Percanggahan keilmuan dan dogma yang tidak boleh diterima akal

Pemindahan Pemikiran Islam ke Eropah
·         Penghijrahan sarjana Barat ke negara Islam
·         Aktiviti terjemahan pemikiran Islam ke Barat
·        Penubuhan universiti-universiti di Barat Universiti pertama di Barat didirikan di Salerno dan Naples oleh King Roger.
·        Peristiwa Perang Salib bermula pada 1097M memberi kesan yang besar kepada pemindahan pemikiran Islam ke Barat.
·         Perang Salib selama 130 tahun menyebabkan segala ilmu pengetahuan, corak pentadbiran dan pengendalian perkhidmatan awam berpindah ke Barat.
·         Penaklukan kembali Andalus dan Sicily oleh kerajaan Kristian juga antara factor perpindahan ilmu Islam ke Barat 

Pengaliran Tamadun Islam Ke Eropah                      
·      Kemajuan orang Islam Sepanyol menarik minat orang Barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan bangsa Arab.
·         Mereka telah mendirikan sebuah sekolah di Paris bagi mempelajari bahasa-bahasa Timur pada abad ke12M
·         Orang Eropah mengambil ilmu perbuatan daripada Ibn Zuhr dan Ibn Baithar. Mereka berjaya mengubat penyakit cacar dan sampar.
·         Raja-raja dan kaum bangsawan Eropah seringkali memanggil doktor-doktor Arab untuk mengubati mereka.
·         Sekolah perubatan didirikan oleh orang Perancis gurunya terdiri daripada bangsa Arab Sepanyol.
·          Daripada bangsa Arab orang Eropah mengetahui cara membuat gula dan sutera
·         Orang Arab mahir dalam ilmu peperangan dan membuat kapal perang.
·          Angkatan laut Islam di Lautan Mediterranean menjadi contoh kepada angkatan laut Negara negara Kristian.
·         Eropah mempelajari daripada bangsa Arab ilmu pertukangan, kesenian, nyanyian hingga sekarang dalam muzik Sepanyol masih ada kesan- kesan pengaruh Arab.   


Andalusia Sebagai Anugerah Tamadun Islam Kepada Eropah
 
Penaklukan Andalus
·          Antara faktor yang membawa kepada penaklukan negeri Sepanyol itu
 ialah kerana Roderick telah merampas takhta kerajaan
·         Count Julian ingin membalas dendam lalu mempelawa orang Islam
menakluki Sepanyol dan berjanji untuk memberi kerjasama
·         Tariq bin Ziyad seorang panglima yang ditugaskan untuk menawan negeri itu.
·         Pada tahun 711M Tariq bersama dengan pasukan tenteranya sebanyak 7,000 orang telah mendarat di bahagian selatan semenanjung itu yang kemudiannya 
disebut 'Jabal Tariq', (Gibraltar)
·         Roderick mengerahkan tenteranya hamper sebanyak 100,000 orang.
·         Tariq meminta bantuan sebanyak 5,000 orang.
·         Walaupun tentera Roderick banyak bilangannya, namun beliau
mempunyai banyak musuh dari dalam; orang Yahudi telah memberi kerjasama kepada tentera Islam.
·         Dalam pertempuran itu, Roderick telah terbunuh.
·     Tariq sebagai seorang panglima yang cekap telah berjaya menawan Malaga, Granada,Cordova dan Toledo.
Pencapaian Kerajaan Islam Di Sepanyol


Pusat Pengajian
·         Orang Islam Sepanyol mempunyai peluang mendapat pelajaran melalui sistem pendidikan
rendah dan tinggi.
·         Al-Maqqari seorang ahli sejarah Islam Sepanyol telah membuat catatan mengenai peluang mendapat pelajaran bagi kaum wanita.
·         Universiti-universiti telah didirikan di Cordova,Seville, Malaga dan Granada.
·         Universiti Cordova, misalnya mempunyai jabatan sains di samping jabatan bahasa, agama dan falsafah.
·         Universiti Granada mempunyai jabatan undang undang, perubatan, kimia, falsafah dan astronomi.
·         Kristian dari Castile dan Aragon yang memusuhi orang Islam Sepanyol datang menuntut ilmu di Universiti Granada.
·         Perusahaan membuat kertas juga mencapai kemajuan.
·         Dari Sepanyol cara membuat kertas telah dibawa ke Itali, Perancis dan seterusnya ke seluruh Benua Eropah.
·         Kertas merupakan satu peninggalan orang Islam yang diwarisi oleh Benua Eropah.

Sains
·         Dalam bidang botani al-Ghafi dari Cordova dan Ibn al-Awwam dari Seville.
·         Ibn al-Awwam menghasilkan sebuah buku yang penting dalam ilmu pertanian bertajuk al-Filahah.
·       Abu Marwan seorang tokoh perubatan di Sepanyol yang menulis buku al-Teisir yang membicarakan sejarah penyakit.
·         Ibn Abbas al-Zahrawi seorang doktor istana Hakam telah menulis buku yang berjudul al-Tasrif yang membicarakan asas pembedahan.
·          Ibn Rusyd seorang ahli falsafah dan perubatan menghasilkan bukunya yang terkenal, iaitu al-
Kulliyat (Prinsip-prinsip Perubatan).
·         Al-Majriti telah membuat pembetulan terhadap jadual astronomi ciptaan al-Khawarizmi.
·         Al-Bitruji tokoh astronomi Sepanyol yang mengarang buku al-Hayah yang membicara tentang bintang-bintang.

Kesenian
·         menjadi tokoh muzik di istana Khalifah Abdul Rahman II.
      Abu Qasim Abbas terkenal sebagai seorang tokoh muzik yang memperkenal seni muzik timur di Sepanyol.
·         Pemerintah Sepanyol telah membina berbagai-bagai bangunan dengan menyertai seni ukir Islam.
Kesan sejarah yang berbentuk rumah ibadat telah dimusnahkan di Sepanyol selepas orang
Islam tewas, kecuali masjid Cordova.

Industri
·         Dalam bidang perusahaan, mereka menjalankan perusahaan membuat pinggan
mangkuk, tembikar, kemudian dieksport ke luar negeri.
·         Orang Islam Sepanyol juga maju dengann perusahaan membuat kain dan mendapat
pasaran di Eropah Barat.
·         Almeria sahaja ada mempunyai 4,800 mesin tenun kain.
·         Pengeluaran kain-kain sutera yang bermutu juga diusahakan bagi pakaian di-raja, atau
untuk hiasan perayaan dan gereja.
 Mereka juga menjalankan perusahaan logam, sampai hari ini istilah-istilah barang
perusahaan-perusahaan itu masih menggunakan bahasa Arab.
·         Gading gajah diimport dari Afrika, dan barang ukiran yang diperbuat dari- padanya dieksport ke luar negeri.

Pengaruh Tamadun Islam Dalam Ilmu Pengetahuan Ilmu Falsafah.
·         Ibnu Rusyd (Averroes) telah menguasai alam pemikiran sejak akhir abad ke-12 hingga akhir
abad ke-16.
·         Christopher Columbus ingin mengembara di Lautan Atlantik telah dihalang oleh Gereja tetapi
katanya "Yang memberi ilham kepadaku untuk melakukan tujuan yang mulia ini adalah buku-buku dari Ibnu Rusyd.
·         Frederick II iaitu Maharaja Rom telah mendirikan Universiti Naples bertujuan menyiarkan ilmu
falsafah dan pengetahuan Islam di Eropah..
·         General Order of Preaches iaitu sebuah badan tertinggi Kristian berusaha menterjemah kepada karya-karya Islam seperti Tahafutul-Falasifa oleh Al-Ghazali (Algazel) dan juga Tahafutut-Tahafut oleh Ibnu Rusyd.
·         St. Thomas Aquinas telah memerintahkan supaya disalin kitab-kitab Abul-Hassan Al-Shaari untuk digunakan oleh pihak Gereja untuk melawan arus atheisme di Eropah. Buku tersebut dikenali dengan nama Loquentes (Mutakallimun). 

 Ilmu Sains dan Perubatan
·         Al-Kindi dalam bidang optika yang diselaraskan dengan teoriteori geometri dan fiziologi telah diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul De Aspectibus Al-Zarqali (Arzachel), bukunya tentang astronomi telah disalin oleh seorang dari Montpellier di Perancis ke bahasa Latin.
·          Al-Bitruji (Alpetragius) telah berjaya menyusun sebuah buku besar tentang perjalanan bintang- bintang disalin dalam bahasa Hebrew pada abad ke-16, dan disalin pula ke bahasa Latin.
·      Al-Fazari, pencipta pertama astrolabe, bukunya telah disalin ke bahasa Latin telah dipergunakan oleh universiti Eropah untuk mengajar astronomi.
·         Buku-buku astronomi Al-Khawarizmi pula  telah disalin ke bahasa Latin, dan pada 1914.
·         Karya Nasiruddin Tusi tentang ilmu matematik telah disalin ke bahasa France.
·         Karya al-Khawarizmi tentang soal hitungan dan asal-usul angka telah disalin ke bahasa Latin
·         Bidang kimia karangan Jabir (Geber) telah disalin ke bahasa Inggeris dan Latin dengan nama Book of Composition of Alchemy pada 1144.
·         Dalam perubatan pula, zaman gemilangnya. Bermula dengan Al-Razi (Rhazes) diterjemahkan kitab Al-Hawi (120 jilid) ke bahasa Latin yang merupakan bahasarasmi ilmu pengetahuan di Eropah.
·          Kitab Al-Razi yang lain seperti al-Kitab al-Mansuri (10 jilid) diterjemahkan ke bahasa Latin abad 15 dan kemudiannya diterjemahkan ke bahasa Perancis dan Jerman.
·         Ali Abbas (Haly Abbas) telah menulis bukunya Al-Kitab Al-Maliki berupa sebuah ensaiklopedia tentang teori dan praktik perubatan telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan bahasa Inggeris berjudul The Whole Medical Art.
·         Abul-Qassim Zahrawi (Abulcassis) menulis kitabnya at-Tasrif telah diterjemahkan ke bahasa Latin yang telah meletakkan asas kedoktoran gigi di Eropah.
·         Buku Ibn Zuhr (Avenzoar) iaitu At-Taisir telah diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1280 dengan judul Theisir dan dalam bahasa Inggerisnya berjudul Facilitation of Treatment.
·          Penyakit mata (optika) Ibnu-Haytham (Alhazen) dan Al-Kindi juga banyak mengkaji ilmu optika telah disalin ke bahasa Latin dengan nama Optics, dan salah seorang pengikutnya ialah Roger Bacon.
·         Kitab Ibnu Rusyd Kulliyat fit-Tib, ianya telah diterjemah ke bahasa Latin pada 1255 dengan judul Colliget dan salinan dalam bahasa Inggeris berjudul General Rules of Medicine.
·         Kalender Ibnu Jazlah (1100) tentang penyakitpenyakit dan cara mengubatinya diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1532.
·          Ibnu Sina (Avicenna). Kitabnya Al-Qanun fit-Tib (Cannon of Medicine) yang dianggap sebuah ensaiklopedia lengkap dalam perubatan dan pembedahan dijadikan teks perubatan di Eropah mulai abad 12 – 17M.

Kesusasteraan
·         Di antara karya-karya sastera Islam yang sangat terkenal di Barat ialah seperti Hikayat 1001 Malam
·         Rubaiyat Umar Khayyam
·         Shah Nameh oleh Firdausi
·         Al-Masnawi oleh Salahuddin Al-Rumi
·         Jalaluddin Al-Rumi telah menulis Al-Masnawi
diterjemahkan oleh Prof. Nisholson dan Prof A. J. Arberry ke dalam bahasa Inggeris.
·         Falsafah Hayy bin Yaqzhan ciptaan Ibnu Tufail begitu besar pengaruhnya terhadap kelahiran Robinson Crusoe oleh Daniel Defoe
·         Jonathan Swift ketika menulis Gullivers Travel dan Battle of the Books yang didasarkan daripada karya Al-Ghazali Tahafutul-Falasifa. Prof. H.A.R. Gibb mengatakan sastera Eropah bangun dengan bentuk dan jiwa baru hingga kini Katanya orang-orang Barat masih tidak jemu-jemu membaca The Arabian Nights, Ali Baba and the 40 Thieves, Aladdin and the Magic Lamp, Sindbad theSailor yang mana semuanya itu hasil kreativitipenulis-penulis Islam.
No comments:

Post a Comment